Služby

Navrhneme Vám podle Vašich potřeb jakýkoli truhlářský výrobek.

Zdarma provedeme přesné zaměření a zpracujeme Vám nabídku.

Součástí nabídky je, zejména u složitějších sestav, 3D model výrobku ev. včetně jeho umístění, takže vznikne mnohem komplexnější a přesnější představa o výrobku a jeho souladu v cílovém prostoru. Tím je možné již ve fázi návrhu předejít případným omylům, posoudit vhodnost požadovaného nebo nabízeného řešení, změnit skladbu a barevné tóny výrobku. Snižuje se tak výrazně riziko možného nedorozumnění a výrazně se zvyšují předpoklady pro vysokou kvalitu díla a spokojenost Vás, jako zákazníka.

Neváhejte a obraťte se na nás kdykoli s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou.